DANE DO OFERTY UBEZPIECZENIA
ZAKRES UBEZPIECZENIA
szczerbek na zdrowiu
pobyt w szpitalu
poważne zachorowanie
operacja medyczne
urodzenie się lub osierocenie dziecka
śmierć rodziców i teściów
ubezpieczenie na raka
MOJE PREFERENCJE
Uwagi dodatkowe: