Euroagent - ubezpieczenia Bydgoszcz, Świecie

Ubezpieczenia i likwidacja szkód

Home » Informator » Zgłaszanie szkód

Zgłaszanie szkódSzkody należy zgłaszać telefonicznie, mailowo lub w oddziale ubezpieczyciela:
Ubezpieczyciel
Infolinia
Formularz internetowy
PZU
801 102 102
Uniqa
801 597 597 lub dla kom. 42 66 66 500
Compensa
801 120 000 lub dla kom. 22 501 61 00
Generali
22 543 0 543 lub 801 343 343
Allianz
22 567 12 02
MTU
801 107 108 lub dla kom. 58 555 6 222
Ergo Hestia
801 107 107 lub dla kom. 58 555 55 555
Warta
801 308 308 lub jeżeli dzwonisz z zagranicy +48 502 308 308; lub wyślij SMS o treści SZKODA na numer 661 001 581
HDI
801 801 181, dla połączeń z zagranicy +48 22 449 99 99
Concordia
61 858 48 08
InterRisk
22 212 20 12
TUZ
22 327 60 60
Gothaer
22 469 69 69
TUW
801 001 003 lub 22 547 98 56
Benefia
801 080 300 lub 22 212 20 30
Pocztowe TUW
801 00 22 88 lub 48 370 48 48
AXA Życie
22 599 95 22

LIKWIDACJA SZKÓD – wzory pism:
(zródło: www.rzu.gov.pl/serwis-prawny/wzory-pism)
pdf1. Druk oświadczenia uczestników kolizji drogowej o okolicznościach zdarzenia - może być stosowany niezależnie od miejsca zdarzeniadoc2. Wzór zawiadomienia o kradzieży pojazdu z ubezpieczenia autocasco (AC)doc3. Wzór protokołu po szkodzie kradzieżowej, który poszkodowany przedstawia do zakładu ubezpieczeń w celu określenia powstałych po jego stronie stratdoc4. Wzór roszczenia ze szkody osobowej do zakładu ubezpieczeńdoc5. Wzór wezwania zakładu ubezpieczeń do zapłaty odszkodowania z ubezpieczenia autocasco z uwagi na zwłokę (opóźnienie)doc6. Wzór wezwania zakładu ubezpieczeń do zapłaty świadczenia z umowy ubezpieczenia NNW młodzieży szkolnejdoc7. Wzór wezwania zakładu ubezpieczeń do zapłaty odszkodowania z ubezpieczenia OC komunikacyjnegodoc8. Wzór wezwania zakładu ubezpieczeń do zapłaty odszkodowania z tytułu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zarządu drógdoc9. Wzór odwołania od stanowiska zakładu ubezpieczeń - pomniejszenie wartości części koniecznych do naprawydoc10. Wzór odwołania od stanowiska zakładu ubezpieczeń - pomniejszenie odszkodowania za szkodę w ubezpieczeniu mienia ruchomego (kradzież z włamaniem)doc11. Wzór odwołania od stanowiska zakładu ubezpieczeń - odwołanie od wyceny wartości wraku (pozostałości) pojazdu z ACdoc12. Wzór odwołania od stanowiska zakładu ubezpieczeń - powódź - umowa obowiązkowego ubezpieczenia budynków rolniczychdoc13. Wzór odwołania od stanowiska zakładu ubezpieczeń - powódź - umowa dobrowolnego ubezpieczenia mieszkań i domówdoc14. Wzór odwołania od stanowiska zakładu ubezpieczeń - rozliczenie szkody z OC jako całkowitej, mimo że koszt naprawy pojazdu nie przekracza 100% jego wartości rynkowej sprzed zdarzeniadoc15. Wzór odwołania od stanowiska zakładu ubezpieczeń - wypłata jedynie części odszkodowania z powodu wielości sprawców (odpowiedzialność solidarna kilku sprawców)doc16. Wzór odwołania od stanowiska zakładu ubezpieczeń - zastosowanie w kosztorysie tzw. zamienników (części alternatywnych)doc17. Wzór odwołania od stanowiska zakładu ubezpieczeń - nieprawidłowe zastosowanie korekt w rozliczeniu szkody całkowitejdoc18. Wzór odwołania od stanowiska zakładu ubezpieczeń - pomniejszenie wartości odszkodowania o kwotę podatku VAT (ubezpieczenie autocasco)doc19. Wzór odwołania - ubezpieczenie upraw rolnychdoc20. Wzór odwołania od stanowiska zakładu ubezpieczeń – pomniejszenie wartości odszkodowania o kwotę podatku VAT (dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zarządcy drogi)doc21. Wzór ugody - szkoda osobowadoc22. Wzór ugody - ubezpieczenie AC (autocasco)

do góry
Euroagent Sp. z o.o.
85-624 Bydgoszcz, ul. 11 Listopada 1A
KRS 0000245800 - Sąd Rejonowy w Bydgoszczy,
XIII Wydział Gospodarczy
NIP 967-12-28-930, REGON 340090273
Kapitał zakładowy 246.000 zł opłacony w całości.
Polisa od odpowiedzialności cywilnej 1.500.000 €
Realizacja: