Euroagent - ubezpieczenia Bydgoszcz, Świecie

Ubezpieczenia i likwidacja szkód

Home » Oferta » Ubezpieczenia komunikacyjne

Ubezpieczenia komunikacyjneUbezpieczenia OC jest ubezpieczeniem obowiązkowym. Na mocy ustawy ubezpieczeniowej, każdy posiadający pojazd podlegający rejestracji, jest zobowiązany wykupić polisę OC. Umowę zawiera się na okres 12 miesięcy. Jeżeli pojazd rejestruje się na okres krótszy niż rok, możliwe jest wykupienie polisy krótkoterminowej. Polisa ma zadanie chronić interesy poszkodowanych w wypadkach samochodowych.

Ubezpieczenia AC jest ubezpieczeniem dobrowolnym. Zasady i warunki ubezpieczenia regulują OWU Towarzystw Ubezpieczeniowych. Wypłata z polisy następuje gdy:
- sprawca uszkodzeń nie jest znany,
- sam ponosisz winę za uszkodzenia,
- nastąpiła kradzież pojazdu.

Klauzule dodatkowe:
- bagaż - ubezpieczenie obejmujące bagaż przewożony wewnątrz pojazdu oraz w bagażniku zewnętrznym.
- szyby - ubezpieczenie szyb pokrywa koszty związanych z organizacją i naprawą lub wymianą zniszczonej szyby samochodowej.


Ubezpieczenie NNW jest ubezpieczeniem dobrowolnym. Przedmiotem ubezpieczenia są trwałe następstwa nieszczęśliwych wypadków lub śmierć ubezpieczonego w czasie podróży samochodem. Ubezpieczeniem objęci są również pasażerowie samochodu.

Ubezpieczenie ASSISTANCE jest ubezpieczeniem dobrowolnym. Zapewnia ono ochronę kierowcy i pasażerom w czasie podróży w zakresie technicznym i medycznym – na wypadek awarii, auta, kradzieży, wypadku.

Zielona Karta jest ubezpieczeniem obowiązkowym przy wyjazdach za granicę. Jest ona dowodem zawarcia ubezpieczenia OC komunikacyjnego obowiązującego poza granicami naszego kraju. Obowiązuje w krajach, które podpisały konwencję Zielonej Karty.
 
 


do góry
Euroagent Sp. z o.o.
85-624 Bydgoszcz, ul. 11 Listopada 1A
KRS 0000245800 - Sąd Rejonowy w Bydgoszczy,
XIII Wydział Gospodarczy
NIP 967-12-28-930, REGON 340090273
Kapitał zakładowy 246.000 zł opłacony w całości.
Polisa od odpowiedzialności cywilnej 1.500.000 €
Realizacja: