Euroagent - ubezpieczenia Bydgoszcz, Świecie

Ubezpieczenia i likwidacja szkód

Home » Oferta » Ubezpieczenia osobowe

Ubezpieczenia osoboweUBEZPIECZENIA TURYSTYCZNE
W czasie wyjazdu zagranicznego nawet niewielka porada lekarska jest w stanie bardzo zdrenować nasz portfel. W tym celu TU oferują ubezpieczenia turystyczne. TU zobowiązuje się pokryć koszty nagłych zdarzeń objętych ubezpieczeniem, takie jak: pobyt w szpitalu, porada lekarska itp.
Spotykamy jeszcze ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej. TU w takim wypadku weźmie na siebie ciężar szkód wyrządzonych obywatelowi innego Państwa.
 
OC w ŻYCIU PRYWATNYM
Jest to chyba jedno z najpopularniejszych na świecie ubezpieczeń. Wyobraźmy sobie sytuacje: podlewamy kwiatki na balkonie, strącamy donicę, uderza ona w zaparkowany na dole samochód. TU w takim przypadku wypłaci za nas odszkodowanie poszkodowanemu w granicach naszej odpowiedzialności cywilnej.

NNW
Na co dzień nie myślimy, że może nam się przytrafić wypadek o dużych konsekwencjach zdrowotnych. Polisa NNW ubezpieczy nas od skutków nieszczęśliwych wypadków. Świadczenie obejmuje:
- świadczenie z tytułu śmierci wskutek NW,
- świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu,
- zwrot kosztów nabycia protez.

UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE
Ubezpieczenie ma na celu zapewnić finansową ochronę osobom bliskim. Możemy rozróżnić 3 warianty ubezpieczenia:
- ochronne,
- ochronno-oszczędnościowe,
- oszczędnościowe.

Wpływ na kalkulację składki mają czynniki takie jak: wiek, płeć, stan zdrowia, wykonywany zawód.
Należy pamiętać, że nie wszystkie wpłacane środki są przeznaczane na pomnażanie kapitału. W pierwszej kolejności płacimy za ochronę życia.


do góry
Euroagent Sp. z o.o.
85-624 Bydgoszcz, ul. 11 Listopada 1A
KRS 0000245800 - Sąd Rejonowy w Bydgoszczy,
XIII Wydział Gospodarczy
NIP 967-12-28-930, REGON 340090273
Kapitał zakładowy 246.000 zł opłacony w całości.
Polisa od odpowiedzialności cywilnej 1.500.000 €
Realizacja: