Euroagent - ubezpieczenia Bydgoszcz, Świecie

Ubezpieczenia i likwidacja szkód

Ubezpieczenia majątkowe

Mieszkanie lub dom są zazwyczaj najcenniejszym dorobkiem naszego życia. Niespodziewane zdarzenie, np. pożar, może spowodować, że w jednej chwili go tracimy. W zależności od wariantu zakres obejmuje szkody:
- zdarzeń losowych (pożar, huragan, itp.),
- dewastacji,
- kradzieży,
- odpowiedzialności cywilnej ubezpieczającego.

Ubezpieczenia dla firm  to kompleksowa ochrona majątku od ryzyka jego utraty lub uszkodzenia w wyniku pożaru, kradzieży i innych zdarzeń losowych, a także ubezpieczenie straty finansowej. Jednak firma to nie tylko majątek, ale także pracownicy.

do góry
Euroagent Sp. z o.o.
85-624 Bydgoszcz, ul. 11 Listopada 1A
KRS 0000245800 - Sąd Rejonowy w Bydgoszczy,
XIII Wydział Gospodarczy
NIP 967-12-28-930, REGON 340090273
Kapitał zakładowy 246.000 zł opłacony w całości.
Polisa od odpowiedzialności cywilnej 1.500.000 €
Realizacja: