Euroagent - ubezpieczenia Bydgoszcz, Świecie

Ubezpieczenia i likwidacja szkód

Ubezpieczenie turystyczne

Każdy wyjazd, podróż, wakacje powinny być bezpieczne. Ubezpieczenie kosztów leczenia za granicą to w dzisiejszych czasach minimum, które może to zapewnić.

Nie warto psuć sobie wakacji faktem wyrządzenia szkody w mieniu hotelowym czy podczas wizyty w muzeum np.: zbiciem lustra w sypialni, strąceniem wazonu, czy nieupilnowaniem dziecka, które zrani inną pociechę podczas zabawy w hotelowym basenie. W takich sytuacjach chroni nas ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. Natomiast wypłata świadczenia z tytułu uszczerbku na zdrowiu przyda się na ewentualną rehabilitację, której przecież nikt nie planuje wybierając wymarzoną wycieczkę.

Przy wyborze sumy ubezpieczenia należy pamiętać, że koszty leczenia za granicą są bardzo wysokie. Nawet drobna porada medyczna, zakup leków lub środków opatrunkowych może kosztować znacznie więcej niż wydamy na polisę. Dotyczy to również leczenia w krajach członkowskich Unii Europejskiej.

W przypadku podróży do krajów egzotycznych, czy bardziej oddalonych od RP należy zwrócić uwagę na wybór wyższych sum ubezpieczenia z uwagi na wysokie koszty transportu do kraju.

Europejska karta ubezpieczenia zdrowotnego w skrócie EKUZ jest to dokument, potwierdzający prawo do korzystania ze świadczeń zdrowotnych w dowolnym kraju UE. Dzięki niej skorzystamy z opieki zdrowotnej danego państwa na tych samych zasadach co jego obywatele.


do góry
Euroagent Sp. z o.o.
85-624 Bydgoszcz, ul. 11 Listopada 1A
KRS 0000245800 - Sąd Rejonowy w Bydgoszczy,
XIII Wydział Gospodarczy
NIP 967-12-28-930, REGON 340090273
Kapitał zakładowy 246.000 zł opłacony w całości.
Polisa od odpowiedzialności cywilnej 1.500.000 €
Realizacja: